CFSpelen.

CF-spelen är initierade av personer med Cystisk Fibros (CF) och Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) till personer med CF och PCD.

Fysisk träning och rörelse är en väsentlig del i det dagliga livet för personer med de kroniska sjukdomarna CF och PCD. Ofta blir hela familjen engagerad i dessa aktiviteter som är nödvändiga för att personen med CF eller PCD ska må bra. Vi har därför skapat evenemanget CF-spelen för att visa på glädjen och nyttan i träning och rörelse.

Den 9 september 2017 öppnades portarna till Stockholms Stadion. Mellan kl 10.00 till 16.00 arrangerades aktiviteter och workshops med olika rörelseformer.

Datumet för CF-spelen 2018 är ännu inte fastställt.