CF-spelen 2019
En dag med rörelseglädje, inspiration, nya möten och kära återseenden!

Nyheter

Senaste nytt

Bildtävling inför RfCF 50 år!

Inför vårt 50-årsjubileum utlyser RfCF en bildtävling på temat Cystisk Fibros eller PCD! För att delta i tävlingen skickar du in en bild (såväl fotografier som illustrationer är välkomna) som anknyter till tävlingens tema till oss senast den 15 augusti. Ifråga om motiv är juryn mycket öppen. Oavsett om du lyckats fotografera en bra bild under ett sjukhusbesök, målat ett par lungor, fångat den dagliga andningsgymnastiken eller ett träningspass i skogen på bild är vi lika intresserade! Förutom äran får vinnaren dessutom ett fint pris. Välkommen med ditt bidrag!

Regler

bildtavling.png

Maila ditt bidrag till vår projektledare Erika Brattsell på erika@blza.se. Skriv ”Bildtävling” i ämnesraden. Kom ihåg att uppge ditt namn, din adress och telefonnummer.

Tävlingen pågår fram till och med 15 augusti. Efter avslutad tävlingsperiod utser en jury bestående av tre personer en vinnarbild. Vinnaren offentliggörs den 31 augusti i samband med CF-spelen och RfCFs 50-årsjubileum. Juryns beslut kan inte överklagas.

Tävlingen är öppen för alla som är över 18 år eller har målsmans tillstånd att delta. Anställda på RfCF eller medlemmar i RfCFs styrelse får ej delta i tävlingen. 

Genom att delta i tävligen godkännes att RfCF fritt får lov att använda den inskickade tävlingsbilden i sin externa kommunikation (såsom exempelvis på internet, i broschyrer, utställningar och andra produktioner som framställs av, eller på uppdrag av, RfCF). Upphovsrättshavaren godkänner vidare att tävlingsbilden av RfCF får ställas till förfogande för media och samarbetspartners för engångspublicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages (i syfte att berätta om tillställningen). Om det förekommer personer på bilden ansvarar upphovsrättshavaren för att berörda personers samtycke har inhämtats. Tävlingsdeltagaren garanterar att denne är upphovsrättshavare till bilden. Observera att överlåtelse till RfCF av den ekonomiska upphovsrätten ej innebär överlåtelse av den ideella upphovsrätten i så måtto att upphovspersonen likafullt ska ha rätt att kräva författarskap över verket. RfCF ska ej heller resa invändningar mot att upphovspersonen i framtiden säljer exemplar av verket i fysisk eller elektronisk form, så länge upphovspersonen ej träffar avtal som kommer i konflikt med RfCFs rätt att använda bilden i sin kommunikation.

Andreas Jarblad